antalya escort antalya escort antalya escort
Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp tháng 08/2013
Bạn đang xem: Trang chủ Đào tạo Trung Cấp Chuyên Nghiệp Thông Báo Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp tháng 08/2013

Tuyển sinh

tuyen sinh
ngoai nguke toan
tin hocchuyen de

To roi NN nha trang 1

elearningthuviengiangvienemailket qua hoc tapemail sinh vien

Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp tháng 08/2013

1. THÔNG BÁO PHÚC KHẢO

Căn cứ Qui chế TCCN hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng tốt nghiệp Trường Trung Cấp chuyên nghiệp Nha Trang thông báo về việc phúc khảo điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 08 năm 2013 như sau:

- Thông báo điểm tốt nghiệp: ngày 13/09/2013 Dán bảng tin và website của Trường TCCN Nha Trang (http://nhatrang.tdt.edu.vn)

- Thời hạn nhận đơn phúc khảo: từ ngày 16/09/2013 đến ngày 19/09/2013.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Bộ phận Đào tạo phòng A001

- Thông báo kết quả phúc khảo: 15h00 ngày 26/09/2013 (Bản tin và website).

- Lệ phí: 20.000đồng/1 môn.

Chú ý:

+ Mẫu đơn nhận tại P.A001 (C.Dịu) hoặc website của trường TCCN Nha Trang (mục Đào tạo/Biểu mẫu)

+ Thí sinh phải điền đầy đủ và chính xác các thông tin trong đơn xin phúc khảo.

+ Không nhận đơn phúc khảo qua đường bưu điện.

* CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÉT TỐT NGHIỆP

- ĐTB TỐT NGHIỆP = (Chính trị + Lý thuyết + Thực hành)/3

- ĐẬU TỐT NGHIỆP, NẾU :

+ ĐTB TỐT NGHIỆP >= 5.0

+ và có duy nhất 1 môn = 4.5 điểm, các môn còn lại >=5 điểm

2. KẾ HOẠCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP :

- Học sinh xem điểm, đối chiếu thông tin cá nhân phản hồi về cho bộ phận CTHSSV trước ngày 24/09/2013 gặp thầy Dũng

- Công bố danh sách công nhận tốt nghiệp (dự kiến): 30/09/2013

- Nhận phản hồi kết quả công nhận tốt nghiệp: 30/09- 04/10/2013

- Xem kết quả công nhận tốt nghiệp chính thức : 14/10/2013


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
xem diem 2013

he 1 namhe 2 nam

thong_tin_viec_lam
cac clb
tuyenvan2012

Khách online

Hiện có 9 khách Trực tuyến