antalya escort antalya escort antalya escort
Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp tháng 08/2013
Bạn đang xem: Trang chủ Đào tạo Trung Cấp Chuyên Nghiệp Thông Báo Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp tháng 08/2013

Tuyển sinh

tuyen sinh
ngoai nguke toan
tin hocchuyen de

17.2 TON DUC THANG 323.2 ton duc thang

elearningthuviengiangvienemailket qua hoc tapemail sinh vien

Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp tháng 08/2013

1. THÔNG BÁO PHÚC KHẢO

Căn cứ Qui chế TCCN hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng tốt nghiệp Trường Trung Cấp chuyên nghiệp Nha Trang thông báo về việc phúc khảo điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 08 năm 2013 như sau:

- Thông báo điểm tốt nghiệp: ngày 13/09/2013 Dán bảng tin và website của Trường TCCN Nha Trang (http://nhatrang.tdt.edu.vn)

- Thời hạn nhận đơn phúc khảo: từ ngày 16/09/2013 đến ngày 19/09/2013.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Bộ phận Đào tạo phòng A001

- Thông báo kết quả phúc khảo: 15h00 ngày 26/09/2013 (Bản tin và website).

- Lệ phí: 20.000đồng/1 môn.

Chú ý:

+ Mẫu đơn nhận tại P.A001 (C.Dịu) hoặc website của trường TCCN Nha Trang (mục Đào tạo/Biểu mẫu)

+ Thí sinh phải điền đầy đủ và chính xác các thông tin trong đơn xin phúc khảo.

+ Không nhận đơn phúc khảo qua đường bưu điện.

* CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÉT TỐT NGHIỆP

- ĐTB TỐT NGHIỆP = (Chính trị + Lý thuyết + Thực hành)/3

- ĐẬU TỐT NGHIỆP, NẾU :

+ ĐTB TỐT NGHIỆP >= 5.0

+ và có duy nhất 1 môn = 4.5 điểm, các môn còn lại >=5 điểm

2. KẾ HOẠCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP :

- Học sinh xem điểm, đối chiếu thông tin cá nhân phản hồi về cho bộ phận CTHSSV trước ngày 24/09/2013 gặp thầy Dũng

- Công bố danh sách công nhận tốt nghiệp (dự kiến): 30/09/2013

- Nhận phản hồi kết quả công nhận tốt nghiệp: 30/09- 04/10/2013

- Xem kết quả công nhận tốt nghiệp chính thức : 14/10/2013


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
xem diem 2013

he 1 namhe 2 nam

thong_tin_viec_lam
cac clb
tuyenvan2012

Khách online

Hiện có 10 khách Trực tuyến