antalya escort antalya escort antalya escort
Lịch thi
Bạn đang xem: Trang chủ Đào tạo Lịch thi

Tuyển sinh

tuyen sinh
TH toeic
 
 

Lịch thi

 

Lịch kiểm tra năng lực tư duy sinh viên khóa 20

Email In PDF.
STT Ngày thi  Giờ Nhóm Phòng
1 22/09/2016 7h30 Nhóm 1 A103
2 9h30 Nhóm 2 A103
3 13h30 Nhóm 4 A103
4 15h30 Nhóm 3 A103

Lưu ý:

- Nhóm thi như nhóm học Cơ sở tin học 1, sinh viên căn cứ theo nhóm học CSTH1 để đi thi đúng nhóm

- Sinh viên có mặt trước 15 phút.

- Sinh viên vào trễ sau 15 phút kể từ thời gian bắt đầu làm bài sẽ không được tham gia thi