antalya escort antalya escort antalya escort
Lịch thi
Bạn đang xem: Trang chủ Đào tạo Lịch thi

Tuyển sinh

tuyen sinh
TH toeic
 
 

Lịch thi

 

Lịch thi cuối kỳ (đợt 1) HK2/2016-2017 Đại học chính quy

Email In PDF.

Xem tại đây

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh  viên và có mặt trước giờ thi 20 phút

 

Lịch thi giữa kỳ HK2/2016-2017 Đại học chính quy (cập nhật ngày 14/01/2017)

Email In PDF.

Xem tại đây

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh  viên và có mặt trước giờ thi 20 phút

 

Thông báo thay đổi lịch thi cuối kỳ tiếng anh dự bị 2

Email In PDF.
Mã MH Môn Thời gian thi cũ Thời gian thi mới Phòng
001B02 Tiếng anh dự bị 2 13h30
thứ 4 ngày 28/12/2016
17h30
 
thứ 4 ngày 28/12/2016
A103
15h30
thứ 4 ngày 28/12/2016
17h30
thứ 5 ngày 29/12/2016