antalya escort antalya escort antalya escort
Thời khóa biểu Tiếng anh dự bị 2, 3 (dành cho các sinh viên đã học Tiếng anh dự bị 1,2)
Bạn đang xem: Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu Thời khóa biểu Tiếng anh dự bị 2, 3 (dành cho các sinh viên đã học Tiếng anh dự bị 1,2)

Tuyển sinh

tuyen sinh
TH toeic
 
 

Thời khóa biểu Tiếng anh dự bị 2, 3 (dành cho các sinh viên đã học Tiếng anh dự bị 1,2)

Email In PDF.

Download ở đây

Lưu ý:  Sinh viên download file về có 3 sheet : TKB tuần đầu tiên, danh sách học tiếng anh dự bị 2, danh sách học tiếng anh dự bị 3. Lịch học các tuần sau sẽ cập nhật trên hệ thống thông tin của mỗi sinh viên.

            Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ bộ phận đào tạo cơ sở Nha Trang để được giải đáp.