antalya escort antalya escort antalya escort
Thời khóa biểu học kỳ 2/2016-2017 Đại học chính quy khóa 20
Bạn đang xem: Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu Thời khóa biểu học kỳ 2/2016-2017 Đại học chính quy khóa 20

Tuyển sinh

tuyen sinh
TH toeic
 
 

Thời khóa biểu học kỳ 2/2016-2017 Đại học chính quy khóa 20

Email In PDF.

Download tại đây

Lưu ý:

- Học kỳ 2 bắt đầu từ tuần 22 (ngày 02/01/2017)

- Do số lượng sinh viên đăng ký môn Giáo dục thể chất Bóng đá và Bóng chuyển ít nên nhà trường sẽ chuyển các bạn sinh viên này sang học môn võ Taekwondo.

- Danh sách chia nhóm môn Giáo dục thể chất sẽ thông báo sau.

- Lịch học tiếng anh sẽ bổ sung sau khi có kết quả thi tiếng anh dự bị 2 và 3

- Tuần thứ hai của học kỳ 2 sẽ cập nhật thời khóa biểu vào hệ thống thông tin mỗi sinh viên