antalya escort antalya escort antalya escort
Thời khóa biểu Tiếng anh dự bị 3, Tiếng anh 1 học kỳ 2/2016-2017 (có điều chỉnh môn Tiếng anh 1)
Bạn đang xem: Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu Thời khóa biểu Tiếng anh dự bị 3, Tiếng anh 1 học kỳ 2/2016-2017 (có điều chỉnh môn Tiếng anh 1)

Tuyển sinh

tuyen sinh
TH toeic
 
 

Thời khóa biểu Tiếng anh dự bị 3, Tiếng anh 1 học kỳ 2/2016-2017 (có điều chỉnh môn Tiếng anh 1)

Email In PDF.

Xem tại đây

Lưu ý:

     - sheet TA1 - danh sách sinh viên học môn Tiếng anh 1, Tiếng anh 1 có 2 nhóm 27 và 55. Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh học nhóm 55, các ngành còn lại học nhóm 27.

     - sheet DB3 - danh sách sinh viên học môn Tiếng anh dự bị 3; 

     - sheet Lich hoc - lịch học 2 môn Tiếng anh dự bị 3 và Tiếng Anh 1

Mọi thắc mắc SV liên hệ bộ phận Đào tạo - cơ sở Nha Trang để giải đáp (phòng A001)