antalya escort antalya escort antalya escort
Thời khoá biểu Tiếng anh 1, Tiếng anh 2, Tiếng anh dự bị 2 HK2/2016-2017
Bạn đang xem: Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu Thời khoá biểu Tiếng anh 1, Tiếng anh 2, Tiếng anh dự bị 2 HK2/2016-2017

Tuyển sinh

tuyen sinh
TH toeic
 
 

Thời khoá biểu Tiếng anh 1, Tiếng anh 2, Tiếng anh dự bị 2 HK2/2016-2017

Email In PDF.

Xem chi tiết!

Lưu ý:- Sheet TKB tiếng anh 1-2 , tiếng anh dự bị 2.

     - Sheet Danh sách TA1 - danh sách sinh viên học môn Tiếng anh 1.

     - Sheet Danh sách TA2 -danh sách sinh viên học môn Tiếng anh 2, Môn Tiếng anh 2 có 2 nhóm, nhóm 170 và 171. Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh học nhóm 170, các ngành còn lại học nhóm 171.
     

     - Sheet Danh sách TA dự bị 2 -danh sách sinh viên học môn Tiếng anh dự bị 2.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: