antalya escort antalya escort antalya escort
Thời khóa biểu
Bạn đang xem: Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu

Tuyển sinh

tuyen sinh
TH toeic
 
 

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu Tiếng anh dự bị 3, Tiếng anh 1 học kỳ 2/2016-2017 (có điều chỉnh môn Tiếng anh 1)

Email In PDF.

Xem tại đây

Lưu ý:

     - sheet TA1 - danh sách sinh viên học môn Tiếng anh 1, Tiếng anh 1 có 2 nhóm 27 và 55. Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh học nhóm 55, các ngành còn lại học nhóm 27.

     - sheet DB3 - danh sách sinh viên học môn Tiếng anh dự bị 3; 

     - sheet Lich hoc - lịch học 2 môn Tiếng anh dự bị 3 và Tiếng Anh 1

Mọi thắc mắc SV liên hệ bộ phận Đào tạo - cơ sở Nha Trang để giải đáp (phòng A001)

 

Thời khóa biểu học kỳ 2/2016-2017 Đại học chính quy khóa 20

Email In PDF.

Download tại đây

Lưu ý:

- Học kỳ 2 bắt đầu từ tuần 22 (ngày 02/01/2017)

- Do số lượng sinh viên đăng ký môn Giáo dục thể chất Bóng đá và Bóng chuyển ít nên nhà trường sẽ chuyển các bạn sinh viên này sang học môn võ Taekwondo.

- Danh sách chia nhóm môn Giáo dục thể chất sẽ thông báo sau.

- Lịch học tiếng anh sẽ bổ sung sau khi có kết quả thi tiếng anh dự bị 2 và 3

- Tuần thứ hai của học kỳ 2 sẽ cập nhật thời khóa biểu vào hệ thống thông tin mỗi sinh viên

 

Thời khóa biểu Tiếng anh dự bị 2, 3 (dành cho các sinh viên đã học Tiếng anh dự bị 1,2)

Email In PDF.

Download ở đây

Lưu ý:  Sinh viên download file về có 3 sheet : TKB tuần đầu tiên, danh sách học tiếng anh dự bị 2, danh sách học tiếng anh dự bị 3. Lịch học các tuần sau sẽ cập nhật trên hệ thống thông tin của mỗi sinh viên.

            Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ bộ phận đào tạo cơ sở Nha Trang để được giải đáp.