antalya escort antalya escort antalya escort
Thông báo đăng ký học trả nợ, vét các môn HK 1 năm học 2016 - 2017
Bạn đang xem: Trang chủ Đào tạo Thông báo Thông báo đăng ký học trả nợ, vét các môn HK 1 năm học 2016 - 2017

Tuyển sinh

tuyen sinh
TH toeic
 
 

Thông báo đăng ký học trả nợ, vét các môn HK 1 năm học 2016 - 2017

Email In PDF.

THÔNG BÁO

V/v: đăng ký học trả nợ, vét các môn học kỳ 1/2016-2017

 

Để tạo điều kiện cho sinh viên được trả nợ các môn chưa đạt, Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Cơ sở Nha Trang thông báo tổ chức kế hoạch học trả nợ, vét như sau:

1/ Đối tượng học: Tất cả sinh viên bị rớt các môn ở học kỳ 1/2016-2017

2/ Thời gian tổ chức học: Học kỳ hè dự kiến tháng 6; 7/2017

3/ Hình thức đăng ký:

Sinh viên đăng ký trực tiếp tại bộ phận giáo vụ theo mẫu đăng ký (nội dung đăng ký Sinh viên ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên, Mã SV, Lớp, Mã môn; Tên môn; Số điện thoại; Ký xác nhận)

4/ Thời gian đăng ký: 17/04/2017-21/04/2017

5/ Ghi chú:

Bộ phận giáo vụ sẽ thống kê và thông báo hình thức trả nợ sau thời gian sinh viên đăng ký.

-         Hình thức học trả nợ môn: Giống các môn học chính khóa có kiểm tra quá trình, giữa kỳ, và thi kết thúc môn.

-         Hình thức học vét: Chỉ có 1 cột điểm cuối kỳ, nếu sinh viên đạt sẽ được tính điểm TBM = 5.0

Đề nghị tất cả sinh viên còn nợ môn đăng ký đúng thời gian quy định.

 

 

                                                                             Bộ phận Giáo vụ