antalya escort antalya escort antalya escort
Bộ phận hành chính
Bạn đang xem: Trang chủ Giới thiệu Bộ phận chức năng Bộ phận hành chính

Tuyển sinh

tuyen sinh
ngoai nguke toan
tin hocchuyen de
elearningthuviengiangvienemailket qua hoc tapemail sinh vien

Bộ phận hành chính

Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ nhân viên tổ chức hành chánh

- Cập nhật, lưu trữ, bảo quản công văn, hồ sơ cán bộ, công nhân viên, GVTG theo phần mềm.

- Lên lịch công tác tuần.

- Theo dõi ngày cấp và lập bảng lương CB - CNV, các chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

- Thiết lập hợp đồng đối với GVTG đúng theo nguyên tắc của P. TCHC.

Ngoài các nhiệm vụ trên, hoàn thành các công việc khác khi cần thiết theo sự chỉ đạo của trưởng phòng TCHC, Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ chuyên viên kế hoạch tài chính:

- Theo dõi, sử dụng và quản lý phần mềm kế toán.

- Lập các chứng từ thu - chi phát sinh hàng ngày theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Tổng hợp, báo cáo theo dự toán thu chi.

- Sắp xếp, lưu giữ vào bảo quản các chứng từ, sổ sách kế toán.

- Tập hợp và lưu giữ các chứng từ ngân hàng.

- Xét duyệt tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ thu - chi theo quy định của trường.

- Hàng tháng lập và theo dõi các khoản trích nộp thuế TNCN cho CB - NV.

- Đảm trách việc thu học phí đúng quy định và lập sổ sách chứng từ theo dõi.

Ngoài những nhiệm vụ trên, với sự chỉ đạo trưởng phòng KHTC, Hiệu trưởng hoàn thành các công việc khác khi cần thiết.

 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
xem diem 2013

he 1 namhe 2 nam

thong_tin_viec_lam
cac clb
tuyenvan2012

Khách online

Hiện có 6 khách Trực tuyến