antalya escort antalya escort antalya escort
Tin tức - Thông báo
Bạn đang xem: Trang chủ Sinh viên - Học sinh Tin tức - Thông báo

Tuyển sinh

tuyen sinh
TH toeic
 
 

Tin tức - Thông báo

 

Thông báo về thời gian đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng giảng dạy

Email In PDF.

THÔNG BÁO

 Về thời gian triển khai lấy kết quả khảo sát

 "Sự hài lòng của người học đối với chất lượng tiếp thu bài giảng”

  Nhằm tạo điều kiện để sinh viên đánh giá và góp ý cho Nhà trường về Chất lượng tiếp thu bài giảng, từ đó giúp Nhà trường có cơ sở để đánh giá và nâng cao chất lượng giảng dạy, Phòng Công tác học sinh - sinh viên thông báo thời gian triển khai lấy kết quả khảo sát "Sự hài lòng của người học đối với chất lượng tiếp thu bài giảng như sau:

 1.   Đợt 1 (đánh giá theo qui định):Từ 26/04/2017 đến 17h00 ngày 04/05/2017.

 -       Đây là đợt đánh giá theo qui định, sinh viên Log in vào "Hệ thống thông tin sinh viên" của mình, lựa chọn việc đánh giá chất lượng tiếp thu bài giảng (cho tất cả các môn học của học kỳ).

 -       Trong khoảng thời gian này, sinh viên cần thực hiện sớm việc đánh giá Bảng khảo sát và có thể điều chỉnh kết quả Bảng khảo sát của mình.

 2.   Đợt 2 (dành cho các trường hợp trễ chưa đánh giá): Từ 05/05/2017 đến 17h00 ngày 12/05/2017.

 -       Đây là đợt bắt buộc dành cho những trường hợp chưa đánh giá. Sinh viên khi Log in vào "Hệ thống thông tin sinh viên" cá nhân, sinh viên buộc phải hoàn tất việc đánh giá.

 -          Sau 02 đợt đánh giá, hệ thống sẽ xuất dữ liệu những sinh viên chưa thực hiện việc đánh giá. Phòng Công tác học sinh – sinh viên sẽ đề xuất mức xử lý các trường hợp này.

 3.   Một số lưu ý:

        3.1.   Những lợi ích khi sinh viên đánh giá “đúng” chất lượng tiếp thu bài giảng:

                a.    Là cơ hội tốt để sinh viên đánh giá và góp ý cho Nhà trường về chất lượng tiếp thu bài giảng.

               b.   Giúp Nhà trường có cơ sở để đánh giá hiệu quả giảng dạy của giảng viên. Từ đó, có những thay đổi, hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

               c.    Giúp Nhà trường có cơ sở nhận diện những giảng viên giảng dạy hiệu quả, từ đó phát triển nhân rộng điển hình, cũng như nhận diện những giảng viên giảng dạy chưa tốt và có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn thêm.

        3.2.   Hướng dẫn cách thức đánh giá đúng cho sinh viên

               a.    Mỗi câu hỏi có thang điểm đánh giá theo 6 mức độ, và sinh viên chọn 1 trong các mức đánh giá được gợi ý.

              b.   Cho mỗi câu hỏi, sinh viên cần dành thời gian nhất định để chọn mức điểm phù hợp theo đánh giá thực tế của mình.

             c.    Sinh viên có thể đánh giá qua tất cả các câu hỏi, và trở lại chỉnh sửa mức điểm đánh giá của các câu hỏi mà mình thấy chưa phù hợp.

            d.   Sinh viên chỉ nên kết thúc việc đánh giá khi tất cả mức điểm trả lời của mình cho tất cả các câu hỏi là hợp lý.

            e.   Sinh viên cần phải thực hiện việc đánh giá nghiêm túc.

             f.     Một số ví dụ điển hình mà sinh viên cần tránh trong quá trình đánh giá:

 -       Chọn mức điểm trả lời giống nhau cho tất cả các câu hỏi.

 -      Chọn mức điểm trả lời bất kỳ mà không đọc câu hỏi, dẫn đến sự vô lý, mâu thuẫn về mức điểm trả lời giữa các câu hỏi có liên quan.

 -      Chọn mức điểm trả lời cho câu hỏi chung cuối cùng có nhiều khác biệt so với mức điểm trả lời của các câu hỏi chi tiết ở trên.

        3.3.   Cảnh báo những sinh viên thực hiện việc đánh giá không nghiêm túc:

 Tất cả những trả lời của sinh viên đều được lưu vào hệ thống vì vậy sinh viên phải thực hiện nghiêm túc việc đánh giá. Những trường hợp sinh viên thực hiện việc đánh giá không nghiêm túc. Nhà trường sẽ mời sinh viên lên làm việc. Trong năm học vừa qua, Nhà trường đã cảnh báo những sinh viên thực hiện không nghiêm túc và nếu sinh viên tiếp tục tái phạm 1 lần nữa sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc.

 Đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên biết và thực hiện nghiêm nội dung thông báo này./.                                          

 Nơi nhận:                                                       

- Các Khoa, sinh viên;                                         

- Lưu: CTHSSV

 TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)       

 ThS. Nguyễn Văn Bắc 

 

 

Thông báo thu tiền học phí HK 2 đợt 3 năm học 2016-2017

Email In PDF.

THÔNG BÁO

V/v Nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 3

Căn cứ theo kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 của bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy được Ban giám hiệu phê duyệt.

Phòng Tài chính thông báo thời gian và địa điểm nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 3 như sau:

1. Đối tượng thực hiện: tất cả sinh viên bậc đại học chính quy đang học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Phân hiệu Nha Trang.

2. Thời gian thu học phí: từ ngày 17/04/2017 đến hết ngày 21/04/2017

3. Địa điểm: tại Phòng Hành Chính (Phòng A001) Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Phân hiệu Nha Trang, số 22 Nguyễn Đình Chiểu, P. Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang.

·        Buổi sáng  : Từ 07H30 đến 11H30

·        Buổi chiều : Từ 13H00 đến 17H00

                                                                                                                       

                                                                          TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                                     LÊ THỊ DUYÊN HOÀI